kobieta z gaśnicą

PPOŻ

PPOŻ, czyli ochrona przeciwpożarowa nierozerwalnie związana jest z tematyką szkoleń BHP, których jednym z tematów poruszanych w trakcie nauki jest przeciwdziałanie i zapobieganie niebezpiecznym zjawiskom związanym z zaprószeniem ognia. Szkolenia przeciwpożarowe, których się podejmuję, dotyczą różnej tematyki i ogólnie można je podzielić na dwa działy: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej budynków.

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

W ramach zabezpieczenia budynków pomagam firmom opracować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny one zawierać:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej,
  • sposób reagowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń,
  • określać wymagane wyposażenie PPOŻ.,
  • zawierać plan obiektu i terenów przyległych,
  • zabezpieczenie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków

W ramach tematyki ochrony przeciwpożarowych budynków weryfikuję stan budynków i pomieszczeń w obszarze dostosowania ich do wymogów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Służę pomocą w opracowaniu planów ewakuacji, dostarczeniu sprzętu przeciwpożarowego i stosownego oznakowania. Obowiązek wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest podyktowany przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.