fantom

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to temat bardzo ważny dla każdego właściciela firmy wieloosobowej. Zgodnie z Kodeksem pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11 a w § 1 pkt 3, każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku i obsługę apteczki. Zajmuję się organizacją kursów obejmujących zasady organizacji pomocy przedmedycznej w firmach.

 

Szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Drugim obszarem dotyczącym pierwszej pomocy jest szkolenie pracowników ze znajomości zasad i etapów jej udzielania. W ramach prowadzonego instruktażu staram się w sposób maksymalnie obrazowy i prostym językiem nauczyć niemal automatycznego oceniania stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych. Co istotne, znajomość sposobów jak uratować życie drugiej osobie lub zapobiec pogorszenia jakości życia poszkodowanego jest od 2018 roku obowiązkowa dla wszystkich osób pracujących w sektorze m.in. oświaty – nauczycieli, pracowników administracji, dyrektorów, pracowników fizycznych. Wiedza uzyskana po szkoleniu pierwszej pomocy znacznie zmniejsza problem powszechnej w społeczeństwie blokady do udzielania pierwszej pomocy z obawy przed negatywnym wpływem na stan zdrowia osób, które jej potrzebują.
W trakcie ich trwania korzystam z nowoczesnych technik audiowizualnych oraz niezbędnych sprzętów szkoleniowych w postaci np. fantomów, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) czy też apteczek.