Specjalista BHP Łukasz Rafałowski, województwo mazowieckie

Nazywam się Łukasz Rafałowski i jestem Specjalistą BHP w obszarze szkoleń i kursów BHP. Mam wieloletnie doświadczenie w branży, a posiadane przeze mnie uprawnienia pozwalają mi dodatkowo zajmować się przeprowadzaniem kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz wykonywaniem audytów BHP. Na podstawie ich wyników opracowuję plany naprawcze zmierzające do usunięcia uchybień w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Organizuję również szkolenia dla pracowników służb BHP, w tym także dla osób zainteresowanych odnowieniem uprawnień.

kask pod ręką

Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych

kask i rękawice

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny dział prawa pracy. Do jego przestrzegania zobligowani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają na umowę o pracę (w tym również na czas określony) minimum jedną osobę. Przeprowadzam zarówno kursy, jak i szkolenia wstępne, okresowe, dla osób bez względu na rodzaj branży. Dzięki nim uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy opisanych w Kodeksie pracy oraz przepisów wewnętrznych zakładów, w których są zatrudniani lub których są właścicielami.

PPOŻ

PPOŻ., czyli ochrona przeciwpożarowa to obszar szkoleń, których głównym celem jest zwiększenie świadomości pracowników odnośnie do właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia ogniem. Posiadam praktykę w opracowaniu planów ewakuacji, dostarczaniu sprzętu przeciwpożarowego i stosownego oznakowania. Pomagam przedsiębiorcom spełnić obowiązek wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

biały kask i gaśnica
fantom do resuscytacji

Pierwsza pomoc

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wynika z polskiego prawa pracy. W myśl przepisów pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ten obszar działań i obsługę apteczki. Kładę nacisk na zapoznanie uczestników szkolenia zarówno z zasadami, jak i etapami jej udzielania. W ramach szkoleń staram się w sposób maksymalnie obrazowy i prostym językiem nauczyć niemal automatycznego oceniania stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych, wykorzystując do tego celu zarówno prezentacje multimedialne, jak i nagrania wideo.

Szkolenia

Szkolenia BHP są obowiązkowe zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. To główny obszar mojej działalności. Przeprowadzam instruktaże wstępne oraz stanowiskowe bez względu na branżę, w której działa przedsiębiorstwo klienta. Korzystam w pracy z najnowszych osiągnięć technologii audiowizualnej, celem maksymalnego ułatwienia słuchaczom przyswojenia problematyki BHP, ochrony PPOŻ., czy też zasad udzielania pierwszej pomocy.

szkolenie z fantomem
uczestniczki szkolenia

Inne

Nieustannie dbam o to, aby poszerzać moją ofertę, dlatego w ramach świadczonych usług zajmuję się postępowaniami powypadkowymi. Na zlecenie Klientów sporządzam oceny ryzyka zawodowego, przygotowuję instrukcje stanowiskowe oraz regulaminy, reprezentuję firmy przed zewnętrznymi organami PIP i Sanepid. Dodatkowo przeprowadzam audyty PHP – ISO 45001.
Prowadzę następujące kursy specjalistyczne: hakowy sygnalista, bezpieczna praca na wysokości oraz ośrodki ochronne pracy na wysokości.

Sklep

Jako specjalista w branży BHP poza bogatą ofertą nauczania zajmuję się dystrybucją artykułów z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony PPOŻ. Dysponuję m.in. środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej, jak również wymaganymi prawem akcesoriami PPOŻ., czy też produktami chemicznymi niezbędny do zapewnienia czystości, dezynfekcji, odgrzybiania, konserwacji urządzeń, uzdatniania wody.  Osobiście pilnuję, aby oferowane artykuły posiadały wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa oraz służę poradą w doborze np. odpowiedniej do danego stanowiska odzieży ochronnej.

półki magazynowe
człowiek z laptopem

Kontakt

Potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu szkoleń BHP dla pracujących u ciebie pracowników? Chcesz sprawdzić, czy Twoja firma spełnia wszelkie wymagane prawem normy organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy? Zapraszam do kontaktu. Bez względu na wybraną drogę komunikacji: telefon, mail, czy też formularz kontaktowy — chętnie odpowiem na wszelkie pytania i rozwieję wątpliwości.