człowiek w kamizelce

Informacje o firmie Specjalista BHP Łukasz Rafałowski

Nazywam się Łukasz Rafałowski i od 2018 roku prowadzę firmę szkoleniową. Jako specjalista w zakresie BHP prowadzę szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników różnych firm. Moja siedziba znajduje się w miejscowości Kobierne na terenie województwa mazowieckiego, ale zapewniam dojazd do klienta na terenie całego kraju.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Ukończyłem liczne osobiste kursy i szkolenia z zachowania zasad ergonomii w pracy, ewakuacji, udzielania I pomocy, obsługi AED, czy też innych aspektów związanych z pracą specjalisty BHP. Do najważniejszych z nich zaliczyć można m.in.:

  • Akademia Managera — uzyskany Certyfikat,
  • kursy z zakresu Certyfikacji ISO,
  • Kurs Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej — Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Posiadam niezbędne uprawnienia, by móc przeprowadzać audyty BHP w firmach oraz instytucjach, jak również na inwestycjach budowlanych i halach montażowych. Mam też doświadczenie w wykonywaniu analizy stanu BHP w firmie.

 

Pomoc w drożeniu zasad BHP

Doskonale zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na mojej osobie. Służę fachowym doradztwem oraz pomocą we wdrożeniu wszelkich niezbędnych zasad, zmierzających do stworzenia w danym zakładzie bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Działam kompleksowo i profesjonalnie, stale kontroluję przestrzeganie zasad BHP w zakładach i firmach, którymi się opiekuję.


Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych